Risiko- og beskyttelsesfaktiorer

Problemskabende og udfordrende adfærd hos borgere med udviklingshæmning kan opstå på baggrund af særlige risikofaktorer, der kan forekomme hos borgeren selv eller i samspil med omgivelserne. De samme faktorer kan også forebygge en udfordrende adfærd.

VIVE har for Social- og Boligstyrelsen identificeret otte beskyttende faktorer i det socialpædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd, som her præsenteres i en kort flyer.

Formålet med flyeren er at give et overskueligt overblik over indholdet i de beskyttende faktorer. Flyeren kan bruges som redskab i arbejdet med målgruppen.

Læs flyeren om beskyttende faktorer

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent