Mestring og oplevelsen af sammenhæng

Oplevelsen af sammenhæng er tæt forbundet med evnen til at kunne mestre en ny situation, øge kontrollen og fremme sundheden.

Den israelsk-amerikanske professor i medicinsk sociologi Aron Antonowski bruger begrebet ”oplevelse af sammenhæng”. Et individ opnår en oplevelse af sammenhæng, hvis en ny situation er meningsfuld, kan begribes samt håndteres af den enkelte voksne med udviklingshæmning.

Oplever den enkelte, at en ny situation fx er uforudsigelig eller meningsløs, er evnen til at kunne mestre situationen forringet. Derfor er det væsentligt, at alle sundhedsfremmende aktiviteter er tilrettelagt ud fra det grundlag, at den enkelte voksne med udviklingshæmning skal kunne opnå en oplevelse af sammenhæng.

Sundhedsfremmende aktiviteter skal derfor tilrettelægges, så:

  • Aktiviteten kan forudsiges og begribes af den enkelte.
  • Kravene for aktiviteten balanceres med den enkeltes ressourcer.
  • Den enkelte inddrages i planlægning og udførelse af aktiviteten, så denne bliver så meningsfuld for den enkelte som muligt.

Såfremt ét af de tre parametre ikke er til stede, er der risiko for, at den enkelte voksne med udviklingshæmning har vanskeligt ved at mestre situationen, hvilket kan medføre risiko for magtesløshed, mistrivsel, usund adfærd og øget sygelighed.

Selvbestemmelse og motivation

Selvbestemmelse er retten til at træffe egne beslutninger, hvilket øger oplevelsen af kontrol over eget liv. Kontrol over eget liv bygger på forståelsen af, at tilværelsen skal være begribelig, håndterbar og meningsfuld.

Oplever den enkelte ikke kontrol, kan det medføre, at den enkelte fravælger at deltage i sundhedsfremmende initiativer og aktiviteter.

Med henblik på at fremme kontrol og deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter fastslår Socialpædagogernes Landsforbund, at den socialpædagogiske indsats i højere grad skal bygge på den enkeltes ønsker og deltagelse.

Indsatsen skal også fremme motivationen gennem relationer, sjov og inddragelse og give den enkelte et valgudbud af sundhedsfremmende aktiviteter. Den pædagogiske refleksion skal derfor handle om, hvad der udbydes, og hvordan det udbydes.

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent