Sundhedsfremme via medarbejdernes engagement

Det kræver engagerede medarbejdere at sætte sundhed på dagsordenen og dagligt motivere både voksne med udviklingshæmning og medarbejdere til at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter.

Engagementet vokser gennem medarbejdernes fælles tilgang og fælles sprog om sundhedsfremmende aktiviteter og adfærd, og samtidig gør det samarbejdet mellem medarbejdere og borgere nemmere og styrker derigennem den enkelte sundhedsfremmende indsats.

Særligt har ”den motiverende samtale” vist sig at være et anvendeligt redskab i forbindelse med motivationsarbejdet, som kan benyttes i praksis. Aktiv medarbejderdeltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter har, ifølge sundhedsprojektet i de sociale tilbud i Gladsaxe Kommune, også vist en særlig gavnlig effekt på motivationen for sundhedsfremmende aktiviteter hos voksne med udviklingshæmning (Brinck et al., 2010).

I aktiviteten er det særlig vigtigt, at medarbejderne giver verbal støtte og er opmærksomme på at anerkende indsatsen af den enkelte voksne med udviklingshæmning.

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent