Indgrebsmuligheder

Der er en række indgrebsmuligheder, som kan forhindre borgeren i at begå ny kriminalitet.

Når den socialpædagogiske indsats ikke er tilstrækkelig til at opretholde ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn, herunder at forhindre borgeren i at begå ny kriminalitet, kan en række indgrebsmuligheder, efter servicelovens kapitel 24-24 d, tages i brug.

Det er en betingelse for at træffe afgørelse om indgreb, at formålet ikke hensigtsmæssigt kan opnås ved mindre indgribende initiativer. Der knytter sig desuden konkrete betingelser til de enkelte indgrebsmuligheder. Iværksatte indgreb skal bringes til ophør, når betingelserne ikke længere er til stede.

Når dommen ophæves, kan de særlige indgrebsmuligheder, i forhold til domfældte (§ 24 d), ikke længere tages i anvendelse, selv om borgeren måske fortsat har ophold i den samme boform.

Kontakt

Lars Gemmer
S: Socialfaglig konsulent