Et godt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer er vigtigt

Forskningen viser, at et mangelfuldt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde kan udgøre en væsentlig risikofaktor for sundhedstilstanden hos mennesker med udviklingshæmning.

Væsentlige barrierer for lighed i sundhed for mennesker med udviklingshæmning er relateret til koordinerings- og samarbejdsvanskeligheder mellem læger og personalet på bostederne.

Det kan dreje sig om:

  • Manglende telefonisk/elektronisk tilgængelighed.
  • Manglende forventningsafstemning omkring, hvilke sundhedsfaglige kompetencer der er til stede på botilbuddene.
  • Manglende dokumentation fra lægerne, så personalet ikke kan følge behandlingsanvisninger.

For at yde en rettidig og korrekt indsats er det derfor nødvendigt, at sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere, men også socialområdet og sundhedssektoren, har et godt kendskab til hinandens ansvar og kompetencer og forskellig lovgivning, der rammesætter deres arbejde.

Når der er kendskab til det, der regulerer indsatsen på de forskellige områder - og dermed de indsatser, der gøres, kan der foretages en klar forventningsafstemning.

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent