Viden og temaer

Her finder du viden og temaer, der alle omhandler voksne med erhvervet hjerneskade.

Hjernen og hjerneskader

En hjerneskade kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.

Rehabilitering

Mennesker med erhvervet hjerneskade kan have meget forskellige behov for rehabilitering.

Udred borgerens behov

En væsentlig forudsætning for god rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade er, at kommunen sikrer en grundig udredning af skadens følger.

Følgerne af erhvervet hjerneskade

Hvor godt, et menneske med en traumatisk hjerneskade kommer sig efter ulykken, er svært at forudsige fra starten.

Hverdagsliv

Mange borgere med hjerneskade har brug for at lære nye strategier til at kunne klare hverdagen.

Beskæftigelse

Vejledning af arbejdspladsen, neuropsykologisk specialtræning og kompenserende støtteordninger til den ramte kan hjælpe mange borgere tilbage til arbejdsmarkedet trods hjerneskade.

Pårørende

Familiens liv ændres brat, når en forælder eller et barn får en hjerneskade. Det kræver en stor omstillingsevne hos familien.

Hjælpemidler

Personer med en erhvervet hjerneskade kan have gavn af hjælpemidler fx til at huske, til enhåndsbetjening i diverse dagligdagsaktiviteter eller til støtte af mobiliteten.