Kontrol

Voksne med udviklingshæmning har, som alle andre mennesker uden udviklingshæmning, et lige så stort behov for at have kontrol over eget liv.

Historisk set har voksne med udviklingshæmning kun i et begrænset omfang været involveret i beslutninger, som berører dem selv. De har dog et lige så stort behov for at have kontrol over eget liv som mennesker uden udviklingshæmning.

At opnå kontrol over eget liv er tæt forbundet med evnen til at kunne mestre nye situationer, fx sundhedsfremmende aktiviteter, hvor den voksne med udviklingshæmning skal med ud i haven til nye aktiviteter med vand, bål eller dans.

Kontakt

Lars Oluf Gemmer
S: Socialfaglig konsulent