Seksualitet og overgreb

Alle har ret til at have en seksualitet. Mennesker med handicap skal have mulighed og rammer for at udvikle et sundt og dejligt seksualliv – og samtidig lære om retten til at sige nej.

Seksualitet er en integreret del af alle menneskers liv og udvikling, også mennesker med udviklingshæmning. Det er blandt andet personalet og ledelsens rolle, fx på bosteder, at bidrage til at understøtte udviklingen af et sundt seksualliv.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig