Risikofaktorer for seksuelle overgreb mod voksne med udviklingshæmning

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, særligt mennesker med udviklingshæmning, har en væsentlig risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb.

Risikoen er højst blandt kvinder, men også mænd med kognitive funktionsnedsættelser bliver udsat for overgreb. Blandt kvinder er risikoen størst hos den gruppe, der har en let funktionsnedsættelse, mens risikoen hos mænd er størst blandt de, der har en alvorlig funktionsnedsættelse.

Den forøgede risiko er knyttet til en række risikofaktorer, der kan deles op i tre områder. Risikofaktorerne nødvendiggør forskellige indsatser i arbejdet med at forebygge seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Risikofaktorer, der er forbundet med et handicap, er forskellige, alt efter hvilket handicap der er tale om:

 1. Kommunikationshandicap
  Hvis en person har begrænsede muligheder for at kommunikere verbalt og non-verbalt er det vanskeligt at råbe om hjælp, udtrykke egne grænser eller berette om ubehagelige oplevelser. Potentielle krænkere kan se den kommunikationshandicappede som et "let offer", der ikke kan anmelde et overgreb.

 2. Fysisk funktionsnedsættelse
  Hvis en person sidder i kørestol, kan det være vanskeligt for vedkommende at komme væk fra faretruende situationer og personer, som vil begå overgreb.

 3. Kognitiv funktionsnedsættelse
  Kognitive/intellektuelle begrænsninger kan forstærke en persons vanskeligheder ved at afkode og forstå den situation, som vedkommende befinder sig i.

Risikofaktorerne eksisterer, som hos alle andre, i de omgivelser, som personen indgår i. Det kan være i fx bosted, dagtilbud, kørselsordning, familien, speciallæger, hospitaler m.v.

Det særlige for mennesker med handicap er, at de har en række relationer, der er væsentligt anderledes, end dem som mennesker uden handicap indgår i – relationer de har, fordi de har et handicap. Mange mennesker med handicap skal ofte behandles, undersøges og være genstand for udredninger. De møder ofte autoriteter, der er eksperter på en del af deres liv, og som har stor indflydelse på, hvad der skal ske med deres krop for at afhjælpe konsekvenserne af handicappet. Det er fx speciallæger, talepædagoger, neurologer, fysioterapeuter, pædagoger og speciallærere og personlige hjælpere.

Mange mennesker med handicap kan være afhængige af hjælp til personlig omsorg og støtte. Det kan have betydning for deres adfærd. Nogle kan være vant til, at deres krop bliver rørt ved i forbindelse med hygiejne og behandling. Det kan påvirke følelsen af ejerskab over egen krop og gøre det svært at sætte grænser for kontakt.

Mennesker med handicap kan være uvidende om, at seksuelle overgreb ikke er normale, især hvis krænkeren er én af vedkommendes omsorgspersoner (pårørende, pædagog e.l.). Det kan medføre en risiko for, at man oplever ikke at kunne sige fra og sige nej til en andens opfordring eller trussel om seksuelt samvær.

Myter og forestillinger skal italesættes og nedbrydes, hvis de eksisterer blandt personale og andre, der arbejder med mennesker med handicap.

Der har eksisteret og eksisterer stadig en række myter og forestillinger om mennesker med handicap. Her er et udpluk, der fortæller, at mennesker med handicap:

 • Ikke er seksuelle væsener. De er ikke i stand til at forstå egen seksualitet eller til at indgå i seksuelle relationer.
 • Ofte er seksuelt afvigende – de er seksuelt aggressive og lægger selv op til sex.
 • Er uden for risiko, fordi ingen vil begå et seksuelt overgreb mod et menneske, der i forvejen er synligt sårbar pga. et handicap.
 • Ikke er seksuelt attraktive – og ingen vil derfor ønske at begå et overgreb på dem.
 • Ikke har gavn af at tale med nogen, hvis der er begået et seksuelt overgreb, da det er for traumatisk.
 • Blander virkelighed og fantasi, og der er derfor grund til at være meget skeptisk, hvis de fortæller, at de har været udsat for et seksuelt overgreb.

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig