Ret til selvbestemmelse

Mennesker med udviklingshæmning har ret til at bestemme over eget liv. Selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selv at bestemme, uanset om man har nedsat psykisk funktionsevne eller ej. Udgangspunktet er således beskyttelse af den personlige frihed.

Lovmæssigt fremgår den personlige frihed af grundlovens § 71.

Pædagoger er livshjælpere og dialogpartnere, som har til opgave at motivere og vejlede mennesker med udviklingshæmning, men det er i sidste ende en personlig beslutning, hvordan man vil leve sit liv.

Kilde

Misbrug uden behandling – udviklingshæmmede og misbrug, Jonna Andersen & Thomas Gruber, 2001

Kontakt

Viki Holdgaard Madsen
S: Fuldmægtig