Behandling af seksuelle overgreb mod voksne med udviklingshæmning

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, end den øvrige befolkning. De har, som alle andre mennesker, behov for og ret til hjælp og behandling, hvis de har været udsat for et seksuelt overgreb.

Selvom følgevirkningerne af seksuelle overgreb er sammenlignelige med følgevirkningerne hos ofre for seksuelle overgreb i den øvrige befolkning, har mennesker med kognitive funktionsnedsættelser behov for en anden form for behandling, som er tilpasset og målrettet deres særlige behov.

Guide til behandling af overgreb

Den daværende Socialstyrelse udgav i 2014 en psykoterapeutisk guide, der viste lovende resultater i behandlingen af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Guiden giver en klar ramme og struktur for, hvordan psykologer kan organisere og gennemføre et behandlingsforløb for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Psykologer kan desuden hente konkrete redskaber til arbejdet med målgruppen.

Nogle af de positive forandringer, som mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse, der har været udsat for seksuelle overgreb, oplever, hvis de får psykologhjælp, er forbedret livskvalitet, øget mestring af hverdagen og bedre søvn.

Psykoterapeutisk guide til behandling af mennesker udsat for seksuelle overgreb