Økonomisk analyse af Tværfagligt UngeSamarbejde

01-06-2021

Vesthimmerlands Kommune har lavet en SØM-beregning af indsatsen Tværfagligt UngeSamarbejde. Indsatsen henvender sig til unge i efterværn. SØM-beregningen tager udgangspunkt i kommunens erfaringer med indsatsen.

Vesthimmerlands Kommune har foretaget beregninger af indsatsen Tværfagligt UngeSamarbejde i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM, version 2.3). Beregningen bygger på Vesthimmerlands erfaringer med indsatsen i det tidsbegrænsede satspuljeprojekt ”Investering i efterværn” og bidrager med viden om indsatsens omkostninger og forventede budgetøkonomiske konsekvenser. 

Om indsatsen

Indsatsen bestod kort fortalt af et tværfagligt, koordinerende team, der skulle styrke den helhedsorienterede efterværnsindsats, et 12-ugers udviklingsforløb for de unge samt månedlige madaftner/sociale netværk for de unge. Formålet med indsatsen er i første omgang at skabe trivsel hos de unge (bedre selvværd, stærkere netværksrelationer) for derigennem at styrke deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Om den økonomiske analyse

Da målgruppen består af unge, der både er og ikke er under uddannelse, er der foretaget to SØM-beregninger for hver sin delmålgruppe. SØM-beregningerne baserer sig ikke på en decideret effektevaluering af indsatsen i Vesthimmerlands Kommune. Der er derfor tale om en scenarieanalyse, der til en vis udstrækning baserer sig på antagelser og hypoteser:

  • Indsatsen løber over 3 år, fra 2018-2020. Det antages, at i alt 70 personer deltager i indsatsens første år, hvorefter der kommer 20 nye til årene efter.
  • Omkostninger er baseret på konkrete erfaringer med indsatsen i kommunen
  • En succesrate på 30 pct. for den del af målgruppen, der ikke er under uddannelse og 40 pct. for den del af målgruppen, der er under uddannelse.

De økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsen beregnes ud fra estimater fra SØMs vidensdatabase for målgrupperne ’Modtagere af efterværn – ikke under uddannelse’ og ’Modtagere af efterværn – under uddannelse’ suppleret med kommunens egen viden og estimater.

Eksempelberegningen på indsatsen Tværfagligt UngeSamarbejde i Vesthimmerlands Kommune viser et positivt økonomisk nettoresultat for det offentlige over et 10-års sigte på ca. 21.000 kr. for den del af målgruppen, der er under uddannelse, og ca. 317.000 kr. for den del af målgruppen, der ikke er under uddannelse. For kommunen er det forventede nettoresultat ca. -414.000 kr. for den del af målgruppen, der er under uddannelse og 490.000 for den del af målgruppen, der ikke er under uddannelse.

Hent rapport og beregninger

Du kan hente eksempelberegningen af Tværfagligt UngeSamarbejde i Vesthimmerlands Kommune via linket nedenfor:

Hent afrapportering af projekt Tværfagligt UngeSamarbejde i Vesthimmerlands Kommune (pdf) 

Du kan hente kommunens beregninger af Tværfagligt UngeSamarbejde, der er lavet i SØM version 2.3, via linket nedenfor:

Hent SØM-beregning Tværfagligt UngeSamarbejde - Under uddannelse (Excel)


Hent SØM-beregning Tværfagligt UngeSamarbejde - Ikke under uddannelse (Excel)  

Om materialet

KONTAKT
Ditte Vestergaard Olesen
dvol@vesthimmerland.dk

AKTØR
Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning, Vesthimmerlands Kommune

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.