Vidensdatabasen - priser

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om prisen på de offentlige ydelser og aktiviteter, der estimeres konsekvenser for.

SØMs vidensdatabase rummer priser for de offentlige ydelser og aktiviteter, der foreligger konsekvensestimater for i SØMs vidensdatabase. Priserne afspejler den udgift, det offentlige har ved de forskellige aktiviteter og ydelser. Der er estimeret priser for henholdsvis kommune, region og stat.

Priserne i SØMs vidensdatabase er opgjort efter eventuel refusion. Der er ikke inkluderet hverken udligning eller bloktilskud i beregning af priserne.

Priserne stammer fra forskellige kilder. Hvis der foreligger tilstrækkeligt detaljerede data, er priserne opgjort målgruppespecifikt. Det gælder fx priser på kontakter til sygehusvæsnet.

Andre priser er opgjort som gennemsnitsomkostninger. Det gælder fx priser på en række af de sociale serviceydelser. Her er prisen baseret på de samlede omkostninger divideret med det gennemsnitlige forbrug af ydelsen eller aktiviteten pr. person.

Priserne i SØMs vidensdatabase er et gennemsnit på tværs af hele landet. Det er dog muligt at justere priserne, når du laver en SØM-beregning, så det passer til din lokale kontekst.

Ud over fordelingen af priser på offentlige aktører, dvs. kommune, region og stat, er det også muligt at fordele priser og konsekvenser imellem politiske udvalg internt i kommunen.

Læs dokumentationen for priser i SØMs vidensdatabase her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om priser i SØMs vidensdatabase her

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM