Vidensdatabasen - målgrupper

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper på det sociale område.

Viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase omfatter karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper. Det er de samme målgrupper, der er estimeret konsekvenser for i SØMs vidensdatabase.

Målgrupperne, der er viden om i SØMs vidensdatabase, afgrænses på baggrund af de nationale registre og er derfor ikke nødvendigvis dækkende for den samlede målgruppe. Fx afgrænses målgruppen ”Voksne i hjemløshed” ud fra personer, der har taget ophold på herberg- og forsorgshjem.

Læs dokumentationen for målgrupper i SØMs vidensdatabase her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om målgrupper i SØMs vidensdatabase her

Anvendelse af viden om målgrupper

Karakteristika for målgrupperne i SØMs vidensdatabase kan anvendes til at vurdere, hvor godt målgrupperne stemmer overens med målgruppen for den indsats, du vil foretage en SØM-beregning af.

Når du laver beregningen, har du mulighed for at tilpasse konsekvensestimater for de registerafgrænsede målgrupper og succesmål, så de passer bedre til den konkrete, lokale kontekst for din målgruppe og indsats.

Læs mere om viden om konsekvenser i SØMs vidensdatabase

Viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase kan også anvendes til at få et generelt indblik i karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper.

Overblik over målgrupper i SØMs vidensdatabase

Nedenfor fremgår et overblik over målgrupper og undermålgrupper, der foreligger viden om i vidensdatabasen i den aktuelle version af modellen.

SØMs vidensdatabase bliver løbende udvidet med viden om nye målgrupper.  Den eksisterende viden om målgrupper bliver også opdateret, når der foreligger opdaterede registre.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til viden om målgrupper i SØM, er du velkommen til at tage kontakt til SØM-supporten.

Børn og unge anbragt i plejefamilie

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge anbragt på institution

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §52

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med angst, depression eller anden affektiv lidelse

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med psykiske lidelser

 • Moderate eller svære psykiske lidelser
 • 0-5 år, 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge udsat for voldelige og seksuelle overgreb

 • 6-13 år og 14-17 år

Kriminalitetstruede børn og unge

 • 12-17 år

Unge med autisme

 • 14-17 år

Børn og unge med bekymrende skolefravær

 • Samlet (0.-9. klasse)
 • Indskoling (0.-3. klasse)
 • Mellemtrin (4.-6. klasse)
 • Udskoling (7.-9. klasse)
 • Udsatte
 • ADHD
 • Autisme

Modtagere af efterværn

 • Ikke under uddannelse og under uddannelse
 • 18-22 år

Voksne i hjemløshed

 • 18-25 år
 • 18-30 år
 • 18-64 år

Voksne med psykiske lidelser

 • Moderate psykiske lidelser og svære psykiske lidelser
 • Undergrupper: Arbejdsmarkedsparate ledige, ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (18-29 år og 30-64 år), beskæftigede, førtidspensionister og sygemeldte
 • 18-64 år

Voksne med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

 • 8 undermålgrupper: Alkoholmisbrug el. stofmisbrug (+/- substitutionsbehandling) og moderate psykiske lidelser el. svære psykiske lidelser
 • 18-24 år og 18-64 år

Voksne med stofmisbrug

 • I substitutionsbehandling og ikke i substitutionsbehandling
 • 18-64 år, 18-24 år og 25-64 år

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

 • 18-64 år

Voldsudsatte i nære relationer

 • 18-64 år

Voksne løsladt fra fængsler og arresthuse

 • 18-64 år

Voksne med ADHD

 • Undergrupper: Beskæftigede, førtidspensionister, ledige og sygemeldte
 • 18-64 år

Voksne med autisme

 • Undergrupper: Beskæftigede, førtidspensionister, ledige og sygemeldte
 • 18-64 år

Voksne med erhvervet hjerneskade

 • Undergrupper: Arbejdsmarkedsparate ledige, ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (18-29 år og 30-64 år), beskæftigede, sygemeldte og førtidspensionister
 • Undergrupper: 
  • Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning) og andre sammenlignelige sygdomme
  • Sequelae grundet apopleksi
  • Transitorisk Cerebral Iskæmi (TCI)
  • Traumatisk hjerneskade
  • Encephalopati (diffus hjerneskade af anden årsag)
  • Infektioner (betændelse i hjernen og i hjernens hinder)
  • Tumor i hjernen (kræft samt godartede svulster i hjernen)
  • Subarachnoidal blødning (hjernehindeblødning)
  • Sequelae (følger på grund af en hjerneskade med reference til en af ovenstående diagnoser)
 • 18-64 år

Voksne med udviklingshæmning

 • Undergrupper: Beskæftigede, førtidspensionister, ledige og sygemeldte
 • 18-64 år

Voksne med synshandicap

 • Beskæftigede, førtidspensionister, ledige og sygemeldt
 • 18-64 år

Familier med misbrugsproblematikker

 • Familier med en voksen med alkoholmisbrug
 • Familier med en voksen med stofmisbrug

Pårørende børn og unge

 • Børn og unge (0-17 år) af forældre med et alkoholmisbrug
 • Børn og unge (0-17 år) af forældre med et stofmisbrug
 • Børn og unge (0-17 år) af forældre med svære psykiske lidelser

Pårørende børn og unge

 • Udsatte børn og unge (0-17 år) af forældre med et alkoholmisbrug
 • Udsatte børn og unge (0-17 år) af forældre med et stofmisbrug
 • Udsatte børn og unge (0-17 år) af forældre med svære psykiske lidelser

Pårørende søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser

 • Opdelt på kognitivt og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • Søskende med psykisk mistrivsel

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
S: Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyheder fra SØM