Undervisningsmateriale til kursus om 'Klar til barn'

’Klar til barn’ er et kortvarigt kursus, som forbereder kommende forældre på forældrerollen og styrker deres forældrekompetencer. Her på siden findes undervisningsmateriale til kurset.

Formål

Klar til barn kan medvirke til at styrke forældres kompetencer, så forældrene 1) kan forholde sig til deres barn på måder, der fremmer tilknytningen til barnet, 2) får indsigt i sig selv som kommende forældre og 3) får mere sikkerhed i forhold til barnets trivsel, udvikling og sundhed.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til kommende forældre og småbørnsforældre i udsatte positioner på tværs af det almene og det specialiserede børneområde.

Hovedpointer

Klar til barn styrker forældres kompetencer og en ikke voldelig opdragelsespraksis. Nedenstående forskningsbaserede karakteristika er væsentlige pejlemærker for Klar til barn:

  • Giver forældrene realistiske forventninger til barnets udvikling
  • Styrker forældrenes empati over for barnet
  • Giver viden og ”tag med hjem-tips”
  • Får forældrene til at forholde sig til forældreskabet sammen
  • Giver tilbud om fællesskab sammen med andre i en lignende situation
  • Omfatter tilbud om hjemmebesøg af en fagperson

Anvendelse

Klar til barn er et kortvarigt kursus målrettet forældre, der venter barn eller forældre med et spædbarn. Kurset har både et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv.

OBS 

  • Materialet er ikke opdateret og bliver det heller ikke yderligere.
  • Flere kommuner har videreudviklet på konceptet og udarbejdet eget materiale.

Links

Publikation: Klar til barn, Forberedende forældrekurser – Afsluttende evalueringsrapport (2009) (pdf)

Publikation: Klar til barn - Kundskabsoversigt (2011) (pdf)

Undervisermappe

Faneblad forside (pdf)

Faneblad (pdf)

Indhold (pdf)

Skemaer (pdf)

Omslag (pdf)

Forældrebog

Klar til barn - Forældrebog (pdf)

Omslag (pdf)

Evalueringsskemaer

 

Powerpoint målrettet lokale fagfolk

Powerpoint målrettet lokale fagfolk

Logoer

Logo 1 (pdf)

Logo 1 (jpg)

Logo 2 (pdf)

Logo 2 (jpg)

Logo forslag (pdf) 

Datering

2011

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Holger Kristoffersen
S: Fuldmægtig