Vidensopsamling om fritidspas

En fritidspasordning kan organiseres på mange måder. I vidensopsamlingen er den nyeste viden om og kommunale erfaringer med fritidspas samlet.

Formål

Opsamlingen indeholder et vidensgrundlag og en ramme, som kommuner kan anvende i arbejdet med en fritidspasordning. Vidensopsamlingen giver et opdateret overblik over bedste viden og erfaring på området.  

Målgruppe

Kommunale ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, samt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med udsatte børn og unge og fritidsområdet.

Hovedpointer

Formålet med fritidspas er at hjælpe udsatte børn og unge, som ikke deltager i det organiserede foreningsliv med at deltage i fritidsaktiviteter og den vej igennem øge deres sociale, mentale og fysiske trivsel. Med Fritidspas tilbydes der kontingentstøtte, økonomisk hjælp til udstyr og vejledning til målgruppen, som kan være med til at understøtte deres foreningsdeltagelse. Vidensopsamlingen anviser, hvordan kommuner kan arbejde med at etablere og drive en fritidspasordning og samler viden på området.

Anvendelse

Vidensopsamlingen kan anvendes som inspiration i implementeringen af en fritidspasordning eller som grundlag for videre kvalificering af en eksisterende ordning. Fritidspas kan organiseres på mange forskellige måder og forudsætter et stærkt samarbejde mellem kommunen og det lokale civilsamfund.

Fritidspas indgår som en del af det tidligt forebyggende arbejde, hvor kommunernes lovmæssige betingelser og rammer primært er knyttet til § 30 i barnets lov. Der er ingen lovmæssige bestemmelser, der forpligter kommunerne til at have en fritidspasordning eller imødekomme børn og unges behov for hjælp og støtte til at deltage i fritidsaktiviteter.

Til gengæld blev der, med lovændringen i 2014, givet kommunerne muligheden for at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, som led i det tidlige forebyggende arbejde, hvis kommunerne ønsker det. Denne mulighed fremgår af barnets lov § 35, stk. 3.

Link

Vidensopsamling om fritidspas

Datering

2021

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Holger Kristoffersen
S: Fuldmægtig