Det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner

I dette inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde kan kommuner finde inspiration til konkrete handlinger og eksempler på tiltag, som kan styrke samarbejdet på tværs af fagområder.

Formål

Materialet kan give inspiration til, hvordan kommuner kan styrke det tværprofessionelle samarbejde og derigennem hjælpe til at skabe tidlige og rettidige indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Målgruppe

Ledere og fagprofessionelle på skoler, myndigheds- og sundhedsområdet og i PPR m.fl.

Hovedpointer

Inspirationsmaterialet indeholder en introduktion til det tværprofessionelle samarbejde som begreb og seks temaer, som er særligt vigtige for at lykkes med tværprofessionelt samarbejde:

De seks temaer er:

  1. Ledelse
  2. Organisering
  3. Møder
  4. Deltagelse af børn og forældre
  5. Effekt
  6. Fagligheder og lovgivning

Anvendelse

Hvert tema består af et vidensgrundlag, vigtige overvejelser for at styrke det tværprofessionelle samarbejde samt inspiration til konkrete handlinger og eksempler på tiltag, der kan styrke kommunernes tværprofessionelle samarbejde.

Samtidig indeholder materialet værktøjer, der gør det muligt for deltagere i tværprofessionelle teams at reflektere over egen nuværende praksis og på den baggrund drøfte nye måder at samarbejde på.

Link

Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde på EMU.dk 

Datering

2020

Senest opdateret 08-02-2022