Viden og temaer

Her finder du viden og temaer, der alle omhandler mennesker med ADHD.

National ADHD-handleplan

Her kan du læse om den nationale ADHD-handleplan

Sociale indsatser til børn og unge med ADHD

Her kan du læse om sociale indsatser til børn og unge med ADHD.

Hjælpemidler

Her kan du læse om hjælpemidler til ADHD.

Komorbiditet

Her kan du læse om ADHD og sammensatte vanskeligheder.

Køn og ADHD

Her kan du læse om køn og ADHD.

Tre perspektiver på ADHD

Her kan du læse om ADHD i et socialt perspektiv, et sundhedsfagligt perspektiv og et pædagogisk-psykologisk perspektiv.

Unge med ADHD

Her kan du læse om unge med ADHD.