Hvorfor omlægge til en tidligere forebyggende indsats?

Filmen 'Hvorfor omlægge til en tidligere forebyggende indsat' introducerer til det forebyggende mindset og kan bruges som en fælles referenceramme.

Formål

Filmen giver en kort introduktion til kerneelementerne i en tidligere forebyggende og rettidig indsats, som bygger på et fælles forebyggende mindset.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Hovedpointer

Det forebyggende mindset handler om at sætte tidligere og rettidigt ind med kvalificerede indsatser, der støtter barnets udvikling og tilknytning til hverdagslivet. Filmen skitserer hvordan almenområdet, udfører og myndighed med et fælles forebyggende mindset kan arbejde tæt og systematisk sammen om sundhed, udvikling og læring for børn og unge i udsatte positioner.

Anvendelse

Filmen kan anvendes som en fælles referenceramme for både beslutningstagere, ledere, konsulenter og fagprofessionelle i arbejdet med at udvikle det tværgående børne- og ungeområde med udgangspunkt i et fælles forebyggende mindset.

Film

Se filmen i stor version på YouTube

Datering   

2018

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
S: Specialkonsulent