Tæt kontakt og hyppig opfølgning

God dialog med barn og familie og en hyppig opfølgning på barnets udvikling og trivsel er centralt for at igangsætte en rettidig forebyggende indsats. Den tætte kontakt er også en vigtig forudsætning for senere løbende justeringer.

En tæt kontakt med barn og familie og en hyppig opfølgning på barnets trivsel og udvikling understøtter en tidlig forebyggende indsats, hvor I som kommune kan tage fat om problemerne, før de eventuelt eskalerer.

At kontakten er tæt handler om, at kontakten er både tillidsfuld og relativ hyppig.

Begge dele er forudsætninger for, at I kan følge med i de ændringer og forskydninger, der kan ske i behovet for støtte, så I løbende kan tilpasse indsatsen.

I filmen ’Hvordan styrker I tæt kontakt og hyppig opfølgning i forebyggende indsatser til børn, unge og familier?’ kan I som kommune få inspiration til, hvordan I kan arbejde med området.

Se filmen i stor version på YouTube

Kompetencer i arbejdet med tæt kontakt og hyppig opfølgning

Høj monofaglighed og stærke kompetencer i at samarbejde er afgørende, hvad enten man er fagprofessionel fra almen-, myndigheds- eller udførerområdet.

Både børn, familier og fagprofessionelle er afhængige af, at alle led i samarbejdskæden byder ind med stærke faglige vurderinger og kompetencer til at understøtte udviklingen hos de børn, der er i centrum.

Det er derfor også vigtigt, at fagprofessionelle løbende modtager faglig opkvalificering og sikres vedligeholdelse af kompetencer.

Tværfagligt samarbejde understøtter tæt kontakt og hyppig opfølgning

For at kvalificere valget af indsats er der brug for en helhedsorienteret vurdering af behov og ressourcer – dels hos barnet selv, og dels hos familien som helhed.

Det gælder ikke blot i forbindelse med tidlige forebyggende indsatser, men også fx ift. afdækning eller børnefaglig undersøgelse og kontinuerligt gennem et forløb.

Forudsætningen er et tæt tværfagligt samarbejde, så det sikres, at de rette faglige kompetencer er til stede hele vejen rundt om familien.

Det er vigtigt, at samarbejdet er systematisk og ikke noget, der etableres på ad hoc-basis. Samtidig skal det være muligt at inddrage yderligere relevante faggrupper, hvis det viser sig relevant.

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Anette Hammershøi
S: Specialkonsulent