Systematiseret tværfagligt samarbejde

I filmen om tværfagligt samarbejde på børne- og ungeområdet præsenteres kommunale erfaringer, som kan være med til at styrke den tidlige forebyggende indsats.

Formål

Filmen præsenterer, hvordan forskellige faggrupper indgår i et systematiseret tværfagligt samarbejde på børne- og ungeområdet.

Hovedpointer

I filmen fortæller forskellige fagprofessionelle om deres erfaringer med omlægning til et styrket og systematisk tværfagligt samarbejde. Et styrket tværfagligt samarbejde understøtter den tidlige opsporing ved at skabe rammer og fælles arbejdsflader for de faggrupper, der arbejder på området.

Målgruppe

Fagprofessionelle, der arbejder med børn i udsatte positioner. Herunder daginstitutioner, skoler, PPR, myndighed, mfl.

Anvendelse

Filmen kan anvendes som en fælles referenceramme for både chefer, ledere, konsulenter og fagprofessionelle i arbejdet med at udvikle et systematisk tværfagligt samarbejde.                       

Film

Se filmen i stor version på YouTube

Datering

2017

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
S: Specialkonsulent