Erfaringer fra kommuners omlægning til en tidligere forebyggende indsats

Hvordan kan man styrke og udvikle den tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet? Dette materiale beskriver 18 kommuners udvikling og resultater til inspiration for andre.

Formål    

Erfaringsopsamlingen beskriver 18 kommuners udvikling, resultater og udfordringer i forbindelse med omlægning til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Materialet går tæt på kommunernes erfaringer med de centrale elementer i en tidligere forebyggende indsats, og det kan bruges som inspiration til at styrke og udvikle egen praksis på området.

Målgruppe

Kommunale chefer, ledere, konsulenter på børne- og ungeområdet.

Hovedpointer

Erfaringsopsamlingen peger på, at omlægningen til en tidligere og mere forebyggende indsats er en kompleks opgave for kommunerne, idet den både involverer myndighedsområdet, almenområdet og udførerområdet, og at den forudsætter et tæt samarbejde imellem og på tværs af områderne.

Som led i erfaringsopsamlingen er det undersøgt, hvilke resultater af omlægningen til en tidligere forebyggende indsats kommunerne oplever. Overordnet set viser erfaringsopsamlingen, at der er indikationer på, at: 

  • Flere kommuner opsporer flere børn og unge i mistrivsel på et tidligere tidspunkt i problemudviklingen 
  • Børnene, de unge og familierne modtager en mere koordineret og helhedsorienteret indsats 
  • Der er et styrket fokus på forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet

Anvendelse

Erfaringsopsamlingen kan benyttes som vidensgrundlag for kommuner, som gerne vil udvikle og styrke den tidligere forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet. Opsamlingen giver bl.a. eksempler på, hvordan et tværfagligt samarbejde kan sikres, men den kaster ligeledes lys på, hvilke udfordringer der kan opstå i forbindelse med omlægningen.

Link

Erfaringsopsamling

Datering

2020

Senest opdateret 08-02-2022