Seks faglige kernekomponenter i den tidlige osporing

Håndbogen skildrer seks kernekomponenter, som understøtter en fokuseret og systematisk opsporingspraksis på småbørnsområdet.

Formål

Håndbogen skildrer, hvordan en fokuseret og systematisk praksis på småbørnsområdet kan styrke fagprofessionelle i sundhedsplejen og på dagtilbudsområdet i at opspore tidligt og reagere sikkert og rettidigt i forhold til bekymringer om børn i (risiko for) mistrivsel.

Målgruppe

Faglig ledelse i sundhedspleje og dagtilbud.

Hovedpointer

I håndbogen introduceres der til seks faglige kernekomponenter, som understøtter en kvalificeret tidlig opsporing.

En tidlig og kvalificeret opsporing kræver, at der arbejdes systematisk med kernekomponenterne og at de understøttes af faglige redskaber, der forankres i praksis. De seks faglige kernekomponenter består i:

  • Viden og kompetencer
  • Tæt og tidligt forældresamarbejde
  • Tværgående dialog, sparring og samarbejde
  • Sammenhæng i overgange
  • Procedurer og handleveje
  • Faglig ledelse 

Anvendelse

Håndbogen kan eksempelvis anvendes på et strategisk niveau i sundhedsplejen og dagtilbud for at sikre en tidlig systematisk og koordineret tidlig opsporing af børn i (risiko for) mistrivsel.

Link

Tidlig opsporing og reaktion

Datering

2019

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
S: Specialkonsulent