Fælles forståelse og tværfagligt samarbejde er afgørende for tidlig forebyggende indsats

Hvis en tidlig forebyggende indsats skal lykkes, kræver det et stærk tværfagligt samarbejde, og at alle aktører arbejder ud fra en fælles forståelse. Det er omdrejningspunktet i denne artikel.

Formål

På tværs af fem kommuner giver artiklen et overblik over, hvad tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet består i, hvilke fagområder indsatserne breder sig over, og hvordan indsatserne kan karakteriseres.

Derudover giver artiklen også indblik i, hvordan fælles forståelse og koordineret tværfagligt samarbejde spiller en helt central rolle på alle niveauer i kommunerne. Fra det politiske niveau, over det administrative og til det fagprofessionelle ledelses- og medarbejderniveau.

Målgruppe

Kommunale chefer, ledere, konsulenter på børne- og ungeområdet.

Hovedpointer

Artiklen sætter fokus på temaerne tværfagligt samarbejde og fælles forståelse i en tidlig og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Artiklen fremhæver fire væsentlige pointer i relation til at lykkes med det tværgående arbejde med tidlige forebyggende indsatser på det kommunale område for børn og unge. Pointerne peger på, hvor arbejdet kan være særligt udfordrende, og ligeledes hvor løsningerne ligger, når der skal sikres tidlige forebyggende indsatser, som skaber trivsel for børn og unge: 

  • Forståelse for forebyggelse og et fælles mindset på alle niveauer
  • Overblik og kendskab op tværs af fagområder
  • Omsætning af hverdagslivsperspektivet
  • Formaliseret samarbejde på praksisnært og strategisk niveau

Anvendelse

Artiklen kan anvendes som inspirations- eller vidensgrundlag i arbejdet med tidligt forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet. Den kan danne baggrund for påbegyndelsen af arbejdet med tidligt forebyggende indsatser i en kommune, og den kan ligeledes benyttes til udarbejdelsen af løsningsmodeller på udfordringer relateret til arbejdet med indsatserne.

Link

Artikel

Datering

2021

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
S: Specialkonsulent