Strategisk ramme & Faglig retning

I konceptbeskrivelsen 'Strategisk ramme & Faglig Retning' præsenteres centrale kerneelementer for kommuners omlægning til en tidligere forebyggende indsats, og hvad det kræver både strategisk, organisatorisk og fagligt.

Formål      

Konceptbeskrivelsen giver viden om, hvad det vil sige at omlægge til og arbejde med en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere, ledere, udviklingskonsulenter og fagprofessionelle, der arbejder med drift og udvikling af tilbud til børn og unge i udsatte positioner på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Hovedpointer

I udgivelsen bliver det forebyggende mindset foldet ud og nærmere beskrevet sammen med en præcisering af, hvad en omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats kræver strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis på tværs af børne- og ungeområdet.

Anvendelse

Konceptbeskrivelsen er udviklet til at understøtte kommuners arbejde med at styrke et fælles strategisk fokus på tværs af myndighed, udfører og almenområdet. Konceptbeskrivelsen kan anvendes både på strategisk og fagligt niveau i forbindelse med kvalificering og udvikling af kommunens tidligere forebyggende praksis. Eksempelvis kan den anvendes til at sikre, at kommunen i sin omlægning kommer omkring centrale strategiske og organisatoriske elementer.

Link

Publikation: Strategisk ramme & Faglig retning for omlægning til en tidligere forebyggende indsats

Datering      

2018

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
S: Specialkonsulent