Systematiske trivselsvurderinger og tidlig opsporing

Opsporingsmodellen understøtter den tidlige identifikation af børn i begyndende mistrivsel gennem bl.a. systematiske trivselsvurderinger og et fælles sprog mellem fagprofessionelle.

Formål

Guiden giver en indføring i opsporingsmodellens grundlæggende værdier og teorier og beskriver de enkelte metoder/redskaber i modellen, og hvordan de anvendes i praksis. 

Målgruppe

Sundhedspleje, daginstitutioner og andre fagprofessionelle, der beskæftiger sig med børn i alderen 0-6 år.

Hovedpointer

Opsporingsmodellen understøtter en fælles systematik og et fælles sprog mellem de fagprofessionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år. Den sætter fokus på børns trivsel og børns overgange til nye institutioner, og modellen understøtter sparring til og dialog mellem fagprofessionelle. 

Anvendelse

Opsporingsmodellen består af fire metoder/redskaber, som kan understøtte de fagprofessionelles tidlige og systematiske opsporing.

Metoder/redskaberne er

  • Trivselsvurderinger: mindst to gange om året gennemføres en vurdering af alle børns trivsel ved hjælp af et triv­selsskema.
  • Overgangsmodellen: hver gang et barn skal skifte institution, skal den fagprofessionelle og forældrene i fællesskab udfylde et overgangsskema om barnets styrker og udfordringer.
  • Ekstern faglig sparring: de fagprofessionelle skal løbende have ekstern faglig sparring vedr. vurdering af børns trivsel og handleveje.
  • Dialogmodel for effektiv og målrettet mødeafholdelse: dialogmodellen anvendes til forberedelse og evaluering af møder. 

Der er desuden udarbejdet specifikke arbejdsbeskrivelser, som er målrettet de enkelte faggrupper, som skal arbejde med opsporingsmodellen. 

Link

Guide til opsporingsmodellen

Datering

2015

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
S: Specialkonsulent