Viden og temaer

Her finder du viden og temaer, der alle omhandler mennesker med autisme.

Børn med autisme

Her kan du læse om børn med autisme.

Unge med autisme

Her kan du læse om unge med autisme.

Vidensnotat om mennesker med autisme

Vidensnotat fra den daværende Socialstyrelse præsenterer en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser for mennesker med autisme.

Hjælpemidler

Her kan du læse om hjælpemidler til autisme.

Inddragelse af børn og unge

Inspirationsmaterialet giver sagsbehandlere viden og konkrete redskaber til, hvordan børn og unge med autisme kan blive inddraget i sagsbehandlingen.

PDA – ekstrem kravundgående adfærd

Få et indblik i PDA, som står for ekstrem kravundgående adfærd. Læs om råd til støtte til børn med PDA - til lærere og forældre - samt om udredningen.

Piger og kvinder med autisme

Vanskeligheder, som piger og kvinder med autisme har, er ikke umiddelbart anderledes end drenge og mænds, men de bliver opfattet anderledes.

Skolefravær og autisme

Børn med autisme har et højere skolefravær end andre børn, og derfor er det vigtigt med tidlig opsporing af tegn på mistrivsel og en tidlig indsats.

Spiseforstyrrelse og autisme

Mennesker med anoreksi har oftere autisme, end personer i den generelle befolkning. Læs om årsager her.