Datainformeret og vidensbaseret praksis

Datainformeret og vidensbaseret arbejde kan være med til at sikre kvaliteten af den tidlige indsats til børn og familier i udsatte positioner. Her på siden kan du læse mere om, hvordan man kan kvalificere og forbedre sine indsatser samt finde redskaber, der kan hjælpe processen på vej.

Datainformeret og vidensbaseret praksis

At arbejde datainformeret og vidensbaseret kan være med til at sikre kvaliteten af den tidlige indsats til børn og familier i udsatte positioner. Analyse og fortolkning af data kan fx fortælle, om den kommunale tilbudsvifte er dækkende og virksom. Vidensbaseret udviklingsarbejde kan bidrage til indsatser af højere kvalitet.

En datainformeret og vidensbaseret praksis kan bidrage til sammenhæng i den kommunale styringskæde; fra oversættelsen af politiske mål til operationalisering i den driftsnære parksis. Omvendt kan datainformeret resultatdokumentation og evaluering bidrage til formulering af mål på strategisk niveau.

Det handler om kvalitet og forbedring af indsatser

Kommuner kan øge kvaliteten af deres indsatser og metoder ved at anvende indsatser, der er baseret på eksisterende viden, fx vidensbaserede metoder eller kommunen kan vidensbasere de indsatser, de har i forvejen, med fx lovende praksisredskaber.

For at sikre det nødvendige vidensniveau og herigennem forbedre den tidlige indsats kræver det, at kommunen arbejder systematisk med resultatdokumentation.

På denne baggrund kan kommunen fx arbejde med at sikre en dækkende og virksom tilbudsvifte. Resultater for fx målgrupper sammenholdt med kommunens tilbudsvifte kan skabe overblik over, om kommunen har dækkende tilbud eller om der er behov for at etablere nye tilbud for at matche målgruppernes behov.

Tværfagligt samarbejde og arbejdet med resultatdokumentation

Deling af resultater på tværs af fagområder kan være en vigtig videnskilde for fælles udvikling af den tidlige forebyggende indsats. Det kan også være relevant at drøfte nøgletal på tværs af fagområder.

Herunder følger en oversigt over relevante redskaber:

Indsatstrappens Nøgletal 

Indsatstrappens Nøgletal er et velegnet redskab, der giver mulighed for at følge de mest relevante nøgletal for implementeringen af og arbejdet med den faglige tankegang omkring tidlig forebyggende indsats.

Du kan finde Indsatstrappens Nøgletal her

Håndbog i lovende praksis

Håndbogen giver inspiration og vejledning til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres. En udvikling, der bygger på både forskning, dokumentation, praksiserfaringer og dialog med borgerne. Håndbogen består af i alt otte hæfter, som beskriver forskellige temaer, som er centrale i arbejdet med at udvikle sociale indsatser og den faglige praksis.

Du kan finde Håndbog i lovende praksis her

Indsatstrappen Nøgletal

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab der indeholder 11 overordnede nøgletal til at følge mønsteret for de forebyggende og støttende indsatser på det specialiserede børneområde over tid med indsatstrappen som udgangspunkt. Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget mønster for forebyggende og støttende indsatser over tid.

Du kan finde Indsatstrappen for udsatte børn og unge her

Indsatstrappen Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et analyseredskab, der kan hjælpe jer som kommune til opgøre udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Redskabet giver mulighed for at fordele kommunens udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde efter indsatstrappen. Man kan følge udgifterne over tid i kommunen og en række sammenligningskommuner. 

Du kan finde Indsatstrappens Udgiftsmodel her

Senest opdateret 08-02-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
S: Fuldmægtig