Omkostningsvurdering af Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

01-03-2018

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning målrettet voksne med alvorlige psykiske vanskeligheder. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Wellness Recovery Action Planning 

Wellness Recovery Action Planning (WRAP) er en vidensbaseret metode udviklet i USA af og til mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder. Gennem et peer-ledet gruppeforløb udvikles en personlig daglig vedligeholdelsesplan og en personlig kriseplan. Indsatsen er struktureret som en møderække bestående af 1 ugentligt gruppemøde i 8 uger. Et gruppeforløb består af 8-12 deltagere.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 9 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et WRAP-team bestående af 2 faciliatorer
  • Indsatsen er struktureret som et gruppeforløb med i alt 12 deltagere.
  • Et forløb varer 8 uger med et møde ugentligt af 2,5 times varighed, og et team forventes at kunne varetage et forløb ad gangen 4 gange årligt
  • Omkostningerne forbundet med WRAP udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af WRAP, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af WRAP

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent