Omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk

08-07-2021

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk i Gentofte Kommune. Indsatsen er målrettet borgere med psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

I forbindelse med evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Trivsel gennem Netværk, baseret på Gentofte Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Projektet Virksomme Gruppebosøtteindsatser indeholder omkostningsvurderinger for fem forskellige indsatser. Denne omkostningsvurdering er én ud af de fem.

Om Trivsel gennem Netværk

Trivsel gennem Netværk er en gruppeindsats, der har til formål at hjælpe deltagerne med at arbejde med et Trivselskort, der er et redskab og en metode, der støtter deltagerne i at styrke deres netværk. I løbet af de tre måneder, som indsatsen varer, modtager alle deltagere også individuel vejledning blandt andet med fokus på deres individuelle trivselskort. Indsatsen varetages af to gruppefacilitatorer med socialpædagogisk baggrund. Der er i indsatsen fokus på at styrke deltagernes netværk.

Omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er foretaget på baggrund af den udarbejdede arbejdsgangsbeskrivelse for indsatsen og suppleret med Gentofte Kommunes erfaringer med afholdelse af indsatsen i praksis, indsamlet gennem strukturerede interviews. Følgende scenarier er opstillet for beregningen:

  • Beregningen har en samlet tidshorisont på 3 år.
  • Forløbet foregår kontinuerligt med 2 teams med 2 gruppeforløb pr. fagteam gennemsnitligt bestående af 8 borgere pr. gruppeforløb.
  • Hvert gruppeforløb udgør en periode på 11 uger og består af 11 gruppesessioner samt ugentlige individuelle samtaler. 
  • Gruppeforløbet gennemføres i tre faser med to gennemgående gruppefacilitatorere. I fase 1 afholdes tre gruppesessioner af ca. 11/2-2 timers varighed. I fase 2 afholdes fire gruppesessioner, og borgeren har desuden ca. tre individuelle samtaler med sin kontaktperson. I fase 3 afholdes der 4 gruppesessioner.
  • Der er afsat 2 gruppefacilitatorer pr. fagteam, deres overenskomstmæssige lønniveau svarer til en socialpædagog.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at Trivsel gennem Netværk koster kommunen ca. 671.500 kr. pr. forløb med 8 deltagere. Når de samlede udgifter fordeles pr. deltager i indsatsen, er udgiften på ca. 14.500 kr. pr deltager. Omkostningerne til Trivsel gennem Netværk er differentieret, i forhold til om det er en borger, der er visiteret til § 85 eller § 82-støtte.

For de deltagere der er visiteret til § 85, har Trivsel gennem Netværk betydet, at de ugentlige individuelle samtaler erstatter en tidsmæssig tilsvarende del af deltagernes sædvanlige individuelle § 85-støtte. Det betyder, at de sparede omkostninger vil have et omfang af ca. 6.300kr. pr. deltager, der er visiteret til § 85.
For de deltagere der er visiteret til § 82a og b, har det ikke været muligt at identificere en eller flere indsatser, der bortfalder som følge af Trivsel gennem Netværk.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link. Omkostningsvurderingen er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Virksomme Gruppebostøtteindsatser

KONTAKT
Birla Elmquist
bjre@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.