Omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune

30-04-2020

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune. Indsatsen er målrettet 14-18-årige unge, der ikke har arbejde og ikke kan eller vil modtage et skoletilbud.

I forbindelse med evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats, baseret på Holstebro Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis beskriver fem forskellige lovende indsatser, som er udviklet og etableret i fem kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fem.

Om Spydspidsen

Spydspidsen etablerer praktikforløb for de unge til en timetakst svarende til overenskomsten for en førsteårslærling (en ydelse bevilget under LAB), hvor de unge kan gøre sig erfaringer med de krav og forventninger, der følger med beskæftigelse. Spydspidsen understøtter praktikforløbene og de unges læring herfra. Det kan ske ved at skabe kontakt til en virksomhed og facilitere møder mellem den unge og virksomheden samt gennem samtaler med den unge. Derudover kan de unge tilbydes undervisning i dansk og matematik på 9. klasses-niveau. 

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen af Spydspidsens indsats er baseret på det månedlige tidsforbrug for ungdomskonsulenterne og lederne samt øvrige afholdte udgifter i forbindelse med indsatsen. Københavns Kommune har kvartalsvis indberettet disse tal i perioden fra 1. marts 2018 til og med 30. september 2019. På årsbasis er der i gennemsnit 49 unge, der har været indskrevet i forløbet, og 41 unge, der har været udskrevet fra forløbet.

De gennemsnitlige årlige omkostninger til Spydspidsens indsats er opgjort til mellem 2,9 og 3,3 mio. kr. alt efter opgørelsesmetode. Det svarer til mellem 59.000 og 67.000 kr. pr. ung, der er indskrevet i indsatsen eller mellem 71.000 og 81.000 kr. pr. ung, der er udskrevet fra indsatsen. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på tværs af de lovende indsatser via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen og indsatsbeskrivelsen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Spydspidsen i Københavns Kommune (excel)

Om materialet

KONTAKT
Hanne Nielsen
hann@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.