Omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune

30-04-2020

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

I forbindelse med evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen, baseret på Jammerbugt Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis beskriver fem forskellige lovende indsatser, som er udviklet og etableret i fem kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fem.

Om Spædbarnsindsatsen

Indsatsen er et forebyggende tilbud som et alternativ til døgnindsatser med henblik på at undgå anbringelser med et stort fokus på nærmiljø, familiens hverdagsliv og netværk. Spædbarnsindsatsen er et ambulant intensivt tilbud, som varetages af et tværfagligt behandlingsteam, der før og efter fødsel foretager støtte, afdækning og intervention for at styrke barnets sundhed, trivsel og udvikling. Ydermere også for at styrke forældres handlekompetence, mentaliseringsevne og tilknytning til barnet. Kontakterne er hyppige og foregår overvejende i hjemmet efter fødsel.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på indsamling af løbende omkostninger. De indsamlede omkostninger er omregnet til gennemsnitlige månedlige og årlige omkostninger for indsatsen. Der har været 12 familier i indsatsen i indsamlingsperioden fra 1. marts 2018 til og med 30. september 2019. I denne periode har familierne været en del af indsatsen mellem 1 og 18 måneder. I gennemsnit er der 8 familier om året, og en familie har i indsamlingsperioden i gennemsnit været i indsatsen i 9,7 måneder

De gennemsnitlige årlige omkostninger til spædbarnsindsatsen er 2,7 mio. kr. Det svarer til 355.000 kr. pr. familie. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på tværs af de lovende indsatser via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen og indsatsbeskrivelsen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Spædbarnsindsatsen i Jammerbugt Kommune (excel)

Om materialet

KONTAKT
Hanne Nielsen
hann@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.