Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’

05-10-2017

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’ målrettet søskende til børn med funktionsnedsættelser. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’ i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om 'Att ge syskon utrymme'

Søskendeprogrammet ”Att ge syskon utrymme” stammer fra Sverige og er målrettet søskende til børn med funktionsnedsættelse. Programmet har til formål at øge søskendes evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø samt give viden om problemløsningsstrategier med henblik på at forbedre søskenderelation. Indsatsen er struktureret som en møderække, hvor børnene deltager i ugentlige gruppemøder i 6 uger. Et gruppeforløb består af 12-14 børn i alderen 8-12 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af fire gruppeledere
  • Et forløb varer 6 uger med ét møde ugentligt, og et team forventes at kunne varetage ét forløb ad gangen 4 gange årligt. Det antages, at der er 14 deltagere per forløb.
  • Omkostningerne forbundet med programmet udgøres af uddannelse, drift af indsatsen og investeringer

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af ’Att ge syskon utrymme’, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkonstningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af 'Att ge syskon utrymme'

Beregningen er også tilgængelige i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent