Omkostningsvurdering af SibWorkS

05-10-2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af SibWorkS. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SibWorkS i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om SibWorkS

SibWorkS er et søskendeprogram til søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Programmets er gruppebaseret og har til formål er at støtte og fremme den følelses- og adfærdsmæssige funktion hos deltagerne. Indsatsen er struktureret som en møderække, hvor børnene deltager i ugentlige gruppemøder i 6 uger. Et gruppeforløb består af 6-12 børn i alderen 8-12 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 2 gruppeledere
  • Et forløb varer 6 uger med ét møde ugentligt, og et team forventes at kunne varetage ét forløb ad gangen 4 gange årligt. Det antages, at der er 8 deltagere per forløb.
  • Omkostningerne forbundet med SibWorkS udgøres af uddannelse, drift af indsatsen og investeringer

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af SibWorkS, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent bergening af omkostningsvurdering af SibWorkS

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent