Omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM)

08-07-2021

Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) har foretaget en omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM) i Brøndby Kommune. Indsatsen er målrettet psykisk sårbare unge.

I forbindelse med evalueringen af UIP-projektet Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed har Implement og Socialt Udviklingscenter (SUS) foretaget en omkostningsvurdering af Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (RUM), baseret på Brøndby Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af UIP-projektet Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed indeholder omkostningsvurderinger for fire forskellige indsatser, som er udviklet og etableret i fire kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fire.

Om RUM

RUM har til formål at øge den mentale trivsel blandt unge med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år, herunder at hjælpe dem ind i positive lokale fællesskaber med andre unge og understøtte dem i at gennemføre uddannelse eller komme i arbejde. Indsatsen er en kombination af individuelle tilbud og mulighed for uformel rådgivning og sociale aktiviteter og varetages i et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere og psykologer. Indsatsen er placeret i et ungehus, som er åbent for alle unge. Der er fokus på, at indsatsen er et frivilligt tilbud, som både er åbent for unge, der vil benytte ungdomshuset til fritidsaktiviteter og socialt samvær, og unge, som derudover har behov for støtte.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen har været præget af udbruddet af Covid-19. Som følge heraf er data indsamlet ved, at fagprofessionelle i dialog med evaluator har udfyldt et registrerings- og beregningsskema udviklet til indsatsen. De indtastede data er blevet drøftet i forhold til tidsforbrug og omfang af de faktisk gennemførte ungeforløb i projektperioden, hvorefter det har været muligt for de fagprofessionelle at foretage vurderinger af, hvordan ungeforløbene ville se ud, hvis indsatsen blev implementeret i en normalsituation uden Covid-19. Vurderingerne er blevet sammenholdt med de løbende indsamlede aktivitetsdata. Omkostninger i forbindelse med etablering af indsatsen baserer sig på faktiske data fra projektets opstart.

Følgende scenarie er opstillet for beregningen:

  • Der gennemføres 65 forløb per år
  • Indsatsen driftes i fem år
  • Der kan være en variation i forløbene, derfor laves beregningen ud fra tre potentielle caseforløb:
  • Case 1 (lavintensitetsforløb): Én førstesamtale og tre samtaler i Åben rådgivning.
  • Case 2 (gennemsnitligt forløb): Én førstesamtale og fire samtaler i Åben rådgivning, der følges op med et rådgivningsforløb med ni samtaler suppleret med fem uformelle samtaler eller aktiviteter.
  • Case 3 (højintensitetsforløb): Én førstesamtale og fire samtaler i Åben rådgivning, der følges op med et rådgivningsforløb med to samtaler, der overgår til et psykologisk samtaleforløb med 10 samtaler suppleret med 20 uformelle samtaler eller aktiviteter.

Det samlede resultat af omkostningsvurderingen viser, at RUM koster kommunen ca. 7.564.000 kr. at udvikle og drifte i fem år. Når de samlede udgifter fordeles pr. forløb, er udgiften på ca. 23.300 kr. pr. forløb. Der er ikke basisalternativer til indsatsen, hvorfor der ikke kan forventes direkte mindskede omkostninger. Det er vigtigt at bemærke, at omkostningsvurderingen er behæftet med usikkerhed som følge af det meget begrænsede datagrundlag og de antagelser, der, på baggrund af Covid19-situationen, danner udgangspunkt for vurderingen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Evaluering af Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Om materialet

KONTAKT
Jesper Henriksen
jehe@implement.dk

AKTØR
Implement Consulting Group

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.