Omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

25-02-2020

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af R&R2 - ADHD. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden R&R2-ADHD i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om R&R2-ADHD

R&R2-ADHD (Reasoning & Rehabilitation version 2) er en manualiseret metode, der retter sig mod unge og voksne med ADHD eller tilsvarende problemstillinger. Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi, og består af et gruppebaseret forløb, der sigter mod at give deltagerne mestringskompetence til at tackle hverdagens udfordringer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Det antages, at kommunen ansætter 2 teams á 2 trænere til at varetage gruppeforløbene
  • Der antages at være 8 deltagere per gruppeforløb, og hvert år antages 32 deltagere at modtage indsatsen
  • Omkostningerne forbundet med R&R2-ADHD udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere
  • Det forudsættes, at R&R2-ADHD ikke erstatter en eksisterende indsats i kommunen, og der modregnes derfor ikke sparede udgifter

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af R&R2-ADHD, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

KONTAKT
Birla Jeanett Rasmussen
BJER@ramboll.com

AKTØR
Rambøll

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
SØM-beregning

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.