Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

01-11-2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af processuelle netværksmøder. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen procesuelle netværksmøder i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Processuelle Netværksmøder

Processuelle netværksmøder (PN) er en kriminalitetsforebyggende indsats, der er udviklet af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, med henblik på at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge i alderen 7-13 år, som vokser op i traumatiserede flygtningefamilier.

PN består af en møderække, hvor det private og professionelle netværket omkring familien samles i et tillidsfuldt rum og drøfter familiens og især børnenes udfordringer og behov samt finder frem til løsninger på familiens problemstillinger.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer 5 teams. Hvert team kan varetage 2 familier om året. Derudover etableres et netværk af øvrige fagpersoner omkring familien, som deltager i netværksmøderne.
  • Hvert forløb består af 4 netværksmøder
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen udgøres af forberedelse, uddannelse, drift og supervision

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PN, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af PN

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent