Omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb

01-05-2018

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb, som er et vidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om PMTO - gruppeforløb

PMTO er et vidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret familietræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO gruppeforløb. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Programmet antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af tre gruppevejledere
  • Teamet varetager to gruppeforløb årligt, med 7 familier i hvert forløb 
  • Det antages, at 90 pct. af familierne gennemfører forløbet
  • Omkostningerne forbundet med PMTO - gruppeforløb udgøres af forberedelse, uddannelse og drift

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PMTO - gruppeforløb, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb 

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent