Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb

11-05-2018

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb, som er et vidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om PMTO - individuelle forløb

PMTO er et vidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret familietræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO individuelle forløb. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Programmet antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af tre terapeuter
  • Hver terapeut antages under uddannelse at kunne facilitere 3 individuelle familieforløb, mens hver terapeut efter endt uddannelsen antages at facilitere 6 individuelle familieforløb. 
  • Det antages, at 90 pct. af familierne gennemfører forløbet
  • Omkostningerne forbundet med PMTO - individuelle forløb udgøres af forberedelse, uddannelse, drift og vedligeholdelse

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PMTO - individuelle forløb, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent omkostningsvurderingen af PMTO - individuelle forløb

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent