Omkostningsvurdering af Minding the Baby

08-11-2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Minding the Baby. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Minding the Baby i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Minding the Baby

Minding the Baby (MTB) er en metode, der er udviklet for unge social udsatte førstegangsgravide. MTB har til formål at understøtte udvikling af forældreevne hos målgruppen og evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov.

MTB er struktureret som et individuelt forløb, der foregår hjemme hos forældrene. Et forløb varer fra ca. 3 måneder inden fødslen, og til barnet fylder 2 år, dvs. 2 år og 3 måneder i alt.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående én socialrådgiver, én sundhedsplejerske samt to øvrige medarbejdere fra kommunen.
  • Det forventes, at hvert team igangsætter 12 forløb per år
  • Omkostningerne forbundet med MTB udgøres af uddannelse, drift og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af MTB, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af MTB (excel)

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent