Omkostningsvurdering af læringsforløb til unge med autisme

01-03-2023

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af læringsforløb til unge med autisme. Beregningen er foretaget af VIVE i forbindelse med slutevalueringen af modningsprojektet læringsforløb til unge med autisme.

Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at indsatsen vil komme til at koste at starte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om læringsforløb til unge med autisme

Indsatsen er udviklet i projektet Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv, som den daværende Socialstyrelsen har igangsat.

I projektet har seks kommuner fra 2020 til 2022 arbejdet med at udvikle og samtidig afprøve en indsats, som på sigt skal give unge bedre sociale færdigheder og kompetencer til at strukturere hverdagen, så de unge får et stærkt fundament til at få en selvstændig voksentilværelse.

Indsatsen er målrettet unge i alderen 16-30 år med normalbegavelse og unge med en begavelse, som ligger lige under normalområdet.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen baserer sig på oplysninger fra kommunerne, som har deltaget i modningsprojektet.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune igangsætter indsatsen og drifter den i 1 år, hvor varigheden af et læringsforløb antages at varer 20 uger.

Resultaterne af omkostningsvurderingen viser, at nettoomkostningerne pr. deltager er ca. 30.000 kr.

Hent udgivelsen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderinger og den samlede evaluering via linket nedenfor.

Læs den samlede evaluering af Læringsforløb for unge med autisme

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Læringsforløb for unge med autisme (excel)

Om materialet

KONTAKT
Nichlas Permin Berger
NiBe@vive.dk

AKTØR
VIVE

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

MÅLGRUPPE
Unge med autisme

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.