Omkostningsvurdering af Klub Penalhus

01-04-2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Klub Penalhus. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Klub Penalhus i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud, der har til formål at styrke udsatte og anbragte børns faglige niveau. Indsatsen er målrettet børn fra 1. til 7. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende indsats efter Servicelovens § 52. Metoden består af bogpakker med motiverende og skoleunderstøttende materialer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

    • Indsatsen antages at være opstartet og afsluttet indenfor ét år
    • Det antages, at kommunen rekrutterer 20 børn til indsatsen
    • Det antages, at der er 10 socialrådgivere involveret omkring processen i kommunen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Klub Penalhus, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent