Omkostningsvurdering af Fritidspas

01-05-2021

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af to variationer af indsatsen fritidspas. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen fritidspas i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om indsatsens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere indsatsen.

Om Fritidspas

Fritidspas er et tilbud til udsatte børn og unge, som ikke i forvejen deltager i foreningslivet, der giver dem mulighed for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, hvor de kan deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn og unge. Indsatsen kan organiseres på forskellige måder, men består ofte af kontingentstøtte og/eller støtte til udstyr samt fritidsvejledning.

Om omkostningsvurderingen

Der er foretaget omkostningsvurderinger af to modeller for fritidspas:

 • Model 1: Fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere
 • Model 2: Fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider

Omkostningsvurderingen af Model 1 bygger på følgende scenarie:

 • Indsatsen antages at være i drift i tre år
 • Det antages, at en kommune etablerer et team bestående af tre fritidsvejledere
 • Teamet varetager årligt i gennemsnit ca. 450 deltagerforløb
 • Omkostninger forbundet med fritidspas udgøres af omkostninger til opstart og drift af indsatsen, herunder løn til medarbejdere og kontingentstøtte
 • Der er ikke medregnet sparede omkostninger, da indsatsen er tidlig og forebyggende og ikke erstatter andre indsatser

Omkostningsvurderingen af Model 2 bygger på følgende scenarie:

 • Indsatsen antages at være i drift i tre år
 • Det antages, at en kommune etablerer et team bestående af otte til ti frivillige fritidsguider, en deltidsansat fritidspaskoordinator og en deltidsansat projektleder
 • Teamet varetager årligt i gennemsnit ca. 240 deltagerforløb
 • Omkostninger forbundet med fritidspas udgøres af omkostninger til opstart og drift af indsatsen, herunder løn til medarbejdere og kontingentstøtte
 • Der er ikke medregnet sparede omkostninger, da indsatsen er tidlig og forebyggende og ikke erstatter andre indsatser

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Fritidspas, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent omkostningsvurdering af Fritidspas

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af omkostningsmodellen her

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

 

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent