Omkostningsvurdering af Familierådslagning

15-11-2016

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Familierådslagning. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Familierådslagning i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Familierådslagning

Familierådslagning er en indsats til børn og unge, som involverer dennes familie, netværk og socialforvaltningen. Indsatsen består af et møde, som skal ende med en handleplan. Handleplanen beskriver konkret, hvad der skal gøres for barnet/den unge – og den er lavet i fællesskab af hele netværket og barnet/den unge selv.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 4 år
  • Det antages, at der er 120 rådslagninger pr. år i kommunen. år. 
  • Hver familie har 3 rådslagninger, svarende til at 40 familier får familierådslagning pr. år.
  • Omkostninger forbundet med indsatsen vedrører forberedelse, uddannelse, drift af indsatsen og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Familierådslagning, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Familierådslagning

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent