Omkostningsvurdering af Den Korte Snor

01-03-2019

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Den Korte Snor. Beregningen er foretaget i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Den Korte Snor i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Den Korte Snor

Den Korte Snor er et af Københavns Kommunes tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Gennem kontaktpersonsarbejde, familiesamtaler, aktiviteter og hjælp til et godt skoletilbud, arbejdes der på at støtte de unge og deres familier til at genvinde styringen over deres liv.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen tager udgangspunkt i et scenarie for Københavns Kommunes drift af Den Korte Snor:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen opretter en central enhed og fem decentrale enheder
  • Den centrale enhed består af én leder, to psykologer, én skolekoordinator, én familieaktivitetskoordinator samt administrativ understøttelse 
  • De decentrale enheder består af teams af én sagsbehandler og to kontaktpersoner
  • Der antages, at der etableres otte teams og hvert team kan varetage ti forløb pr. år.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af Den Korte Snor, der er udarbejdet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af Den Korte Snor

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent