Omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune

30-04-2020

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune. Indsatsen er målrettet socialt udsatte og sårbare familier.

I forbindelse med evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent, baseret på Thisted Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis beskriver fem forskellige lovende indsatser, som er udviklet og etableret i fem kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fem.

Om Den koordinerende familiekonsulent

Den koordinerende familiekonsulent har til formål at styrke udsatte familiers muligheder for at tage hånd om egen tilværelse og dermed skabe mere stabile og trygge rammer for deres børn, så de udvikles og trives bedre.  Den koordinerende familiekonsulent sørger for koordinering mellem fagprofessionelle i familiens netværk, opfølgningssamtaler og støttende samtaler med familien samt gå-med-funktion for familien til diverse møder med myndigheder og andre fagprofessionelle i familiens liv. Der er tale om en længerevarende indsats med en varighed på op til 2 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på indsamling af løbende omkostninger. De indsamlede omkostninger er omregnet til gennemsnitlige månedlige og årlige omkostninger for indsatsen. Der har været 9 familier i indsatsen i indsamlingsperioden fra 1. marts 2018 til og med 30. september 2019. I denne periode har familierne været en del af indsatsen mellem 4 og 16 måneder. På årsbasis har der været 5,7 familier i indsatsen, og en familie har i gennemsnittet været i indsatsen i 9,7 måneder.

De gennemsnitlige årlige omkostninger til Den koordinerede familiekonsulent er 383.000 kr. Det svarer til en omkostning pr. familie på 67.000 kr. Omkostningen pr. familie varierer, alt efter hvor langt et forløb den enkelte familie har haft i indsatsen.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på tværs af de lovende indsatser via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen og indsatsbeskrivelsen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Den koordinerende familiekonsulent i Thisted Kommune (excel)

Om materialet

KONTAKT
Hanne Nielsen
hann@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.