Omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune

30-04-2020

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune. Indsatsen er målrettet udsatte gravide og nybagte forældre.

I forbindelse med evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis har Rambøll foretaget en omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats, baseret på Holstebro Kommunes implementering af indsatsen. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Evalueringen af Dokumentation af Lovende praksis beskriver fem forskellige lovende indsatser, som er udviklet og etableret i fem kommuner. Denne omkostningsvurdering er én af de fem.

Om Den intensive spædeindsats

Den intensive spædeindsats er et eksempel på en familiebehandlingsindsats i hjemmet (servicelovens § 52), som Holstebro Kommune har udviklet til de mest sårbare og udsatte familier, der venter barn eller er nybagte forældre. Målet med indsatsen er at støtte forældrene i deres forældreskab og styrke deres mentaliseringsevne for derigennem at sikre en stabil og tryg tilknytning mellem barn og forældre. Den intensive spædeindsats er udviklet som et alternativ til døgnophold for familierne med et ønske om et større fokus på nærmiljø, familiens hverdagsliv og netværk.  Den intensive spædeindsats er et ambulant forløb med 3-5 kontakter om ugen før fødsel og op til 3 besøg om dagen i de første 2-3 uger efter fødslen.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på indsamling af løbende omkostninger. De indsamlede omkostninger er omregnet til gennemsnitlige månedlige og årlige omkostninger for indsatsen. Der har været 9 familier i indsatsen i projektperioden. I denne periode har familierne været en del af indsatsen mellem 2 og 17 måneder. I gennemsnit betyder det, at der har været 7 familier om året, og en familie har i gennemsnittet været i indsatsen i 7,8 måneder.

De gennemsnitlige omkostninger per familie i indsatsen svarer til 247.000 kr.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse mere om indsatsen, omkostningsvurderingen og den samlede evaluering på tværs af de lovende indsatser via linket nedenfor.

Læs mere om evalueringen og indsatsbeskrivelsen her

Du kan hente selve beregningen via nedenstående link:

Hent beregning af omkostningsvurdering af Den intensive spædeindsats i Holstebro Kommune (excel)

Om materialet

KONTAKT
Hanne Nielsen
hann@ramboll.com

AKTØR
Rambøll Management Consulting

AKTØRTYPE
Øvrige

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Social- og Boligstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.