Omkostningsvurdering af De Utrolige år Småbørn

27-08-2018

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet forældre med børn i alderen 1-3 år. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

ocialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om De Utrolige År Småbørn

De Utrolige År Småbørn (DUÅ-S) er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. DUÅ-S kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre. 

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer to teams bestående af to gruppeledere
  • Hvert team varetager tre forløb årligt, med 5 familier i hvert forløb 
  • Det antages, at 4 af de 5 familier gennemfører hvert forløb
  • Omkostningerne forbundet med DUÅ-S udgøres af uddannelse, drift og øvrige omkostninger

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af DUÅ-S, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af DUÅ-S 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent