Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

18-05-2017

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Beregningen er lavet i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention i Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Critical Time Intervention (CTI)

CTI-metoden er en case management-metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. CTI-metoden er kendetegnet med at være en tidsafgrænset, fleksibelt tilrettelagt og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, som strækker sig over en samlet periode på 9 måneder. Indsatsen gennemføres af en CTI-medarbejder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen ansætter tre CTI-medarbejdere i et team
  • CTI-medarbejderne antages at arbejde fuldtid med medtoden og har et case-load på 10 borgere per år svarende til at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år
  • Omkostningerne forbundet med CTI udgøres af uddannelse, drift og supervision

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af CTI, der er lavet i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af CTI 

Beregningen er også tilgængelig i Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Social- og Boligstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent