Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

13-12-2019

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy målrettet børn med Cerebral Parese. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Context-focused Therapy

Context-focused Therapy (CfT) er en indsats til børn med cerebral parese, hvor fysio- eller ergoterapeuter arbejder tæt sammen med forældrene, for at finde strategier og metoder i barnets omgivelser og aktiviteter, som kan forbedre barnets muligheder for at kunne deltage aktivt i eget liv. Et CfT forløb varer ca. 6 måneder og består af ca. 18-24 terapisessioner.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 6 måneder
  • Det antages, at kommunen drifter indsatsen med én behandler
  • Det antages, at behandleren varetager ét forløb med deltagelse af ét barn.
  • Der antages, at et forløb består af 21 sessioner, og at behandleren er uddannet ergoterapeut.

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af CfT, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent omkostningsvurderingen af CfT

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent Social- og Boligstyrelsens omkostningsmodel her

Om materialet

AKTØR
Social- og Boligstyrelsen

AKTØRTYPE
Social- og Boligstyrelsen

MATERIALETYPE
Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
S: Specialkonsulent